மதிப்பிடுடதல்


Français évaluation
Albanais test/ vlerësim
Allemand Klassenarbeit / Prüfung / Bewertung
Anglais evaluation
Arabe تقييم
Chinois 考试
Espagnol Evaluación
Grec εκτίμηση
Hébreu הערכה
Italien valutazione
Portugais avaliação
Roumain evaluare
Russe Контрольная работа
Soninké Jaarabinde
Turc değerlendirme
Ukrainien оцінюванняஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி