மத்தியானம்


Français midi
Albanais mesditë
Allemand Mittag / mittags
Anglais noon
Arabe منتصف النّهار
Chinois 中午
Espagnol medio día
Grec μεσημέρι
Hébreu צהריים
Italien pranzo
Portugais meio-dia
Roumain amiază
Russe полдень
Soninké kinsiga
Turc öğlen
Ukrainien полуденьஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நேரங்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு