மருத்துவ சான்றிதழ்


Français certificat médical
Albanais certifikat mjekësor/ vërtetim mjekësor
Allemand ärztliches Attest
Anglais medical certificate
Arabe شهادة مرضية
Chinois 健康状况证明书
Espagnol certificado médico
Grec ιατρικό πιστοποιητικό
Hébreu אישור רפואי
Italien certificato medico
Portugais atestado médico
Roumain certificat medical
Russe медицинская справка
Soninké doxotoronkaayiti
Turc sağlık raporu
Ukrainien медична довідкаஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு