மருந்துகள்


Français médicaments
Albanais medikamente
Allemand Medikamente
Anglais medicine
Arabe أدوية
Chinois
Espagnol medicinas
Grec φάρμακα
Hébreu תרופות
Italien medicine
Portugais medicamentos
Roumain medicamente
Russe лекарства
Soninké yittu
Turc ilaçlar
Ukrainien лікиஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு