மலை


Français montagne
Allemand Berg
Anglais mountain
Arabe جبل
Chinois
Espagnol Montaña
Grec βουνό
Italien montagna
Portugais montanha
Roumain munte
Russe Гора
Soninké gide
Turc dağ
Ukrainien гораஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்