மாணவர்


Français élève
Albanais nxënes
Allemand Schüler
Anglais pupil
Arabe تلميذة
Chinois 学生
Espagnol alumno
Grec μαθητής
Hébreu תלמיד
Italien alunno
Portugais aluno
Roumain elev
Russe ученик / ученица
Soninké xaranlenma
Turc öğrenci
Ukrainien учень/ученицяஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு யார்