மீன்


Français poisson
Albanais peshku
Allemand Fisch
Anglais fish
Arabe سمك
Chinois
Espagnol pescado
Grec ψάρι
Hébreu דג
Italien pesce
Portugais peixe
Roumain pește
Russe рыба
Soninké ñexe
Turc balık
Ukrainien риба
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு