முதல் நிலை


Français petite section
Allemand die Gruppe der Kleinen
Anglais Nursery year 1
Arabe القسم الصغير
Chinois 小班
Espagnol pre-kinder
Grec παιδικός σταθμός
Italien classe dei piccoli
Portugais pequena secção
Roumain grupa mică
Russe младшая группа
Soninké fo tugunu sapa
Turc anaokulu ikinci sinif
Ukrainien молодша групаபள்ளிப்பருவம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு