மூடும் நேரம்


Français fermeture
Albanais mbyllje
Allemand Schliessung / Schliessen
Anglais closing
Arabe الغلاق
Chinois 关门
Espagnol cierre
Grec κλείσιμο
Hébreu סגירה
Italien chiusura
Portugais encerramento
Roumain sfârșitul orelor
Russe закрытие
Soninké texendinde
Turc kapanış
Ukrainien закриттяஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நேரங்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு