ரத்து செய்ய வார்த்தையில் ஒரு கோட்டை கீறுவது


Français rayer
Albanais mot inexistant
Allemand durchstreichen
Anglais to cross out
Arabe خدش
Chinois 圈去
Espagnol Borrar
Grec διαγράφω
Hébreu למחוק
Italien cancellare
Portugais riscar
Roumain a elimina
Russe Зачеркнуть
Soninké Na a ceexuceexu
Turc üstünü çizmek
Ukrainien закреслитиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி