ரத்து செய்ய வார்த்தையில் ஒரு கோட்டை கீறுவது


Français rayer
Allemand durchstreichen
Anglais to cross out
Arabe خدش
Chinois 圈去
Espagnol Borrar
Grec διαγράφω
Hébreu למחוק
Italien cancellare
Portugais riscar
Roumain a elimina
Russe Зачеркнуть
Soninké Na a ceexuceexu
Turc çizgi çekmek
Ukrainien закреслитиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி