ரொட்டி


Français pain
Albanais bukë
Allemand Brot
Anglais bread
Arabe خبز
Chinois 面包
Espagnol pan
Grec ψωμί
Hébreu לחם
Italien pane
Portugais pão
Roumain pâine
Russe хлеб - булка
Soninké buuru
Turc ekmek
Ukrainien хлібஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு