வசனக்கணக்கு


Français problèmes
Albanais problemet
Allemand Matheaufgabe
Anglais problems
Arabe مسائل
Chinois 数学习题
Espagnol problemas de matemáticas
Grec προβλήματα
Hébreu בעיות
Italien problemi
Portugais problemas
Roumain probleme
Russe математические проблемы
Soninké jaatiyaaxabagande
Turc problemler
Ukrainien задачі
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி