வருந்துவது


Français être désolé
Albanais më vjen keq
Allemand betrübt sein / leid tun
Anglais to be sorry
Arabe يعتذر
Chinois 感到抱歉
Espagnol sentirlo
Grec λυπάμαι
Hébreu מצטער (m) / מצטערת (f)
Italien essere dispiaciuto
Portugais lamentar
Roumain să-ți pară rău
Russe Сожалеть
Soninké Nan tooxi
Turc üzgün olmak
Ukrainien шкодуватиஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு