வரைபடம்


Français carte
Allemand Karte
Anglais map
Arabe خريطة
Chinois 地图
Espagnol plano
Grec χάρτης
Italien carta
Portugais mapa
Roumain hartă
Russe карта
Soninké ñiiñansawura
Turc harita
Ukrainien картаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்