வரைய


Français dessiner
Albanais me vizatu
Allemand zeichnen
Anglais draw
Arabe يرسم
Chinois 画画
Espagnol dibujar
Grec ζωγραφίζω
Hébreu לצייר
Italien disegnare
Portugais desenhar
Roumain a desena
Russe рисовать
Soninké na a noono
Turc resim çizmek
Ukrainien малюватиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு