வாய்வழியாக


Français à l'oral
Albanais me gojë
Allemand mündlich
Anglais orally
Arabe للشفوي
Chinois 口试
Espagnol al oral
Grec προφορικά
Hébreu בעל פה
Italien a voce
Portugais oralmente
Roumain la oral
Russe устно
Soninké digaamen ŋa/di
Turc konusma
Ukrainien усноஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு