விபத்து


Français accident
Albanais aksident
Allemand Unfall
Anglais accident
Arabe حادث
Chinois 事故
Espagnol accidente
Grec ατύχημα
Hébreu תאונה
Italien incidente
Portugais acidente
Roumain accident
Russe несчастный случай
Soninké masiibo
Turc kaza
Ukrainien нещасний випадокஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு