விருப்பப் பொருள்


Français doudou
Albanais një lodër përkëdhelëse
Allemand Schmusetier / Kuscheltuch
Anglais cuddly toy
Arabe دبدب/دودو
Chinois 娃娃
Espagnol peluche
Grec κούκλα
Hébreu בובת ממולאת
Italien pupazzetto
Portugais peluche
Roumain obiect afectiv
Russe любимая мягкая игрушка
Soninké duudu
Turc peluş oyuncak
Ukrainien м'яка іграшкаபொருட்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு