விளையாட்டு


Français sport
Albanais sport
Allemand Sport
Anglais sport
Arabe الرياضة
Chinois 体育
Espagnol deportes
Grec άθλημα
Hébreu ספורט
Italien sport
Portugais desporto
Roumain sport
Russe спорт
Soninké fatanbakke
Turc spor
Ukrainien спортஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி செயல்பாடுகள் மழலையர் வகுப்பு