விவரிக்க


Français décrire

Notice: Undefined index: sq in /home/lexilalahk/www/v2/wp-content/themes/lexilala/template-parts/content-terme.php on line 82
me përshkruajt
Allemand beschreiben
Anglais describe
Arabe الوصف
Chinois 描述/描写
Espagnol describir
Grec περιγράφω
Hébreu לתאר
Italien descrivere
Portugais descrever
Roumain a descrie
Russe описывать
Soninké (na a) maxankutu
Turc tanimlamak
Ukrainien описуватиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு