விவரிக்க


Français raconter
Albanais me treguar
Allemand erzählen
Anglais tell
Arabe يحكي
Chinois
Espagnol contar
Grec συνταντώ
Hébreu לספר
Italien raccontare
Portugais contar
Roumain a povesti
Russe Рассказывать
Soninké na a ko
Turc anlatmak
Ukrainien розповідатиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு