வீக்கம்


Français bosse
Albanais gungë
Allemand Beule
Anglais bump
Arabe ورم
Chinois 撞伤
Espagnol chichón
Grec καρούμπαλο
Hébreu חַבּוּרָה
Italien bua
Portugais galo
Roumain cucui
Russe шишка
Soninké yitiye
Turc şişlik
Ukrainien шишка
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு