வீட்டுப் பாட குறிப்பேடு


Français agenda
Albanais ditar
Allemand Agenda / Hausaufgabenheft
Anglais agenda
Arabe جدول الاعمال
Chinois 记事本
Espagnol La agenda
Grec ατζέντα
Hébreu יומן
Italien diario
Portugais agenda
Roumain agendă
Russe Дневник
Soninké kootakutaaden kitaabe
Turc ajanda
Ukrainien записникஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள்