வீட்டு உதவி கொடுப்பனவு


Français aide au logement
Albanais ndihmë për strehim/ për banesë
Allemand Wohngeld
Anglais housing assistance
Arabe مساعدة مالية للسكن
Chinois 住房救济
Espagnol Asistencia para la vivienda
Grec στεγαστικό επίδομα
Hébreu עזרה לדיור
Italien contributo per l'alloggio
Portugais apoio à habitação
Roumain ajutor de chirie
Russe жилищная помощь
Soninké Konpondeemande
Turc ev yardımı
Ukrainien допомога на оплату житлаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நிர்வாகம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு