வீட்டு பாடம்


Français devoirs
Allemand Hausaufgaben
Anglais homework
Arabe الفروض
Chinois 作业
Espagnol los deberes
Grec εργασία για το σπίτι
Hébreu שיעורי בית
Italien compiti
Portugais trabalhos para casa (TPC´s)
Roumain teme pentru acasă
Russe Домашние задания
Soninké Xuuto
Turc Ödevlar
Ukrainien домашні завданняஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி