வெப்பநிலை


Français température
Albanais temperature
Allemand Temperatur
Anglais temperature
Arabe درجة حرارة
Chinois 温度
Espagnol temperatura
Grec θερμοκρασία
Hébreu חום
Italien temperatura
Portugais temperatura
Roumain temperatură
Russe температура
Soninké tawoyen do murayen moxo
Turc sicaklik
Ukrainien температураஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு