வைக்க​


Français placer
Albanais me venë
Allemand setzen/ stellen / legen
Anglais to put
Arabe وضع
Chinois
Espagnol poner en un lugar
Grec βάζω
Hébreu להציב
Italien mettere
Portugais colocar
Roumain a pune
Russe поставить
Soninké na a ro a di / na ro a yi
Turc yerlestirmek
Ukrainien ставитиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு