γεωγραφία [geographie]

απεικόνιση εικόνων
Γη
Ήπειρος
Ωκεανός
βουνό
κλίμα
Ανατολή
ποτάμι
ύπαιθρος
δάσος
σύνορo
πληθυσμός
κόσμος
περιοχή
ανάγλυφο
κάτοικοι
πόλος
άκτογραμμή
θάλασσα
Βοράς
Δύση
χώρα
ποτάμι
Νότος
σφαίρα
πλανήσφαιρο
χάρτης
el domaineThème EL [theme][comportement] συμπεριφοράάθλημα [activites]γαλλικά [francais]γεύμα [repas]γεωγραφία [geographie]γλώσσα [langues]γυμνάσιο [Collège]Δημοτικό [Élémentaire]διοικητικός [administratif]εγγραφές [inscriptions]μαθήματα [matieres]μαθηματικά [mathematiques]μάθηση [apprentissages]Νηπιαγωγείο [Maternelle]οικογένεια [famille]που [qui]προσκλήσεις [invitations]πρώιμη παιδική ηλικία [Petite enfance]ρούχα [vetements]συναισθήματα [emotions]σχολικές εκδρομές [sortiesscolaires]σχολική εκπαίδευση [scolarite]τοπικά [locaux]υγεία [sante]υλικό [materiel]χρώματα [couleurs]ωράρια [horaires]