που [qui]

απεικόνιση εικόνων
παιδί
αγόρι
δασκάλα
καθηγητής
διευθυντής σχολείου
φύλακας
μαθητής
φίλη
δάσκαλος
διευθύντρια σχολείου
ανιματέρ
σχολικός νοσηλευτής
baby sitter
κορίτσι
φίλος
καθηγήτρια
ανιματέρ
φύλακας
βοηθός νηπιαγωγού
σχολική νοσηλεύτρια
νηπιαγωγός
διευθύντρια νηπειαγωγείου
διευθυντής νημειαγωγείου
σχολικός διευθυντής
σχολική διευθύντρια
επόπτης
καθηγητής
καθηγήτρια
διευθυντής του γυμνασίου
διαχειριστής του γυμνασίου
διευθύντρια του γυμνασίου
επόπτρια
κύριος σύμβουλος εκπαίδευσης
εκπρόσωπος μαθητών
εκπρόσωπος γονέων
κοινωνική λειτουργός
αγόρια
κορίτσια
φίλοι
el domaineThème EL [theme][comportement] συμπεριφοράάθλημα [activites]γαλλικά [francais]γεύμα [repas]γεωγραφία [geographie]γλώσσα [langues]γυμνάσιο [Collège]Δημοτικό [Élémentaire]διοικητικός [administratif]εγγραφές [inscriptions]μαθήματα [matieres]μαθηματικά [mathematiques]μάθηση [apprentissages]Νηπιαγωγείο [Maternelle]οικογένεια [famille]που [qui]προσκλήσεις [invitations]πρώιμη παιδική ηλικία [Petite enfance]ρούχα [vetements]συναισθήματα [emotions]σχολικές εκδρομές [sortiesscolaires]σχολική εκπαίδευση [scolarite]τοπικά [locaux]υγεία [sante]υλικό [materiel]χρώματα [couleurs]ωράρια [horaires]