Ήπειρος


Français continent
Albanais kontinenti
Allemand Kontinent
Anglais continent
Arabe قارة
Chinois 大洲
Espagnol Continente
Hébreu יבשה
Italien continente
Portugais continente
Roumain continent
Russe Континент
Soninké dunde
Tamoul கண்டம்
Turc kıta
Ukrainien континентγεωγραφία γυμνάσιο Δημοτικό