γραπτά


Français à l'écrit
Albanais me shkrime
Allemand schriftlich
Anglais in writing
Arabe للكتابة
Chinois 笔试
Espagnol por escrito
Hébreu בכתב
Italien per iscritto
Portugais por escrito
Roumain la scris
Russe письменно
Soninké safanden ŋa/di
Tamoul எழுத்து மூலம்
Turc yazma
Ukrainien письмово
LSF   Langue des Signes Françaiseγυμνάσιο Δημοτικό μάθηση Νηπιαγωγείο