δίγλωσσο


Français bilingue
Albanais dygjuhësh
Allemand zweisprachig
Anglais bilingual
Arabe إزدواجي اللّغة
Chinois 双语人
Espagnol bilingüe
Hébreu דו לשוני
Italien bilingue
Portugais bilingue
Roumain bilingv
Russe билингв
Soninké xangabe konnaana
Tamoul இருமொழி
Turc iki dilli
Ukrainien двомовний
LSF   Langue des Signes Françaiseγλώσσα γυμνάσιο Δημοτικό Νηπιαγωγείο