διαβήτης


Français compas
Albanais mot inexistant
Allemand Kompass
Anglais compass
Arabe بوصلة
Chinois 圆规
Espagnol compás
Hébreu מחוגה
Italien compasso
Portugais compasso
Roumain compas
Russe Циркуль
Soninké konponoonikutaade
Tamoul வட்டாரி
Turc pergel
Ukrainien циркуль
LSF   Langue des Signes Françaiseγυμνάσιο Δημοτικό υλικό