λύνω


Français résoudre
Allemand lösen
Anglais solve
Arabe الحل
Chinois 解答
Espagnol resolver
Hébreu לפתור
Italien risolvere
Portugais resolver
Roumain a rezolva
Russe решать
Soninké (na) yaaxe bagandi
Tamoul விடை காண்
Turc Çözmek
Ukrainien розв'язуватиγυμνάσιο Δημοτικό μάθηση Νηπιαγωγείο