πέμπτη δημοτικού (τάξη από 10 έως 11 ετών)


Français CM2
Albanais klasa pesë
Allemand 5. Klasse
Anglais year 10 to 11 years old
Arabe قسم ( من 10 الى 11 سنوات)
Chinois 小学五年级 (10到11岁)
Espagnol clase de 10 a 11 años
Hébreu כיתה ה'
Italien classe dai 10 agli 11 anni
Portugais 5.º ano
Roumain CM2 (clasa de la 10 la 11 ani)
Russe класс от 10 до 11 лет
Soninké siina karagandi (siino tanmi katta siino tanmi do baane)
Tamoul ஐந்தாம் வகுப்பு (10 11 வயது பிள்ளைகள்)
Turc ilkokul 4. sınıf (10-11 yaş arası)
Ukrainien 5 класΔημοτικό σχολική εκπαίδευση