συμβούλιο σχολείου


Français conseil d'école
Allemand Schulrat
Anglais school board
Arabe مجلس المدرسه
Chinois 学校理事会
Espagnol Consejo de escuela
Hébreu מועצת בית ספר
Italien consiglio di istituto
Portugais conselho da escola
Roumain consiliu şcolar
Russe школьный совет
Soninké Xaralan bulunŋe
Tamoul பள்ளி கவுன்சில்
Turc okul aile birligi
Ukrainien рада школиγυμνάσιο Δημοτικό σχολική εκπαίδευση