לקרוא


Français lire
Albanais me lexu
Allemand lesen
Anglais read
Arabe يقرأ
Chinois
Espagnol leer
Grec διαβάζω
Italien leggere
Portugais ler
Roumain a citi
Russe читать
Soninké nan xara
Tamoul படிக்க
Turc okumak
Ukrainien читатиהכשרות חטיבה יסודי