קטבים


Français pôles
Albanais pole
Allemand Pole
Anglais Poles
Arabe أقطاب
Chinois 地球两极
Espagnol polos
Grec πόλος
Italien poli
Portugais pólos
Roumain polurile
Russe полюса
Soninké ɲanxeppu
Tamoul துருவங்கள்
Turc kutuplar
Ukrainien полюси
LSF   Langue des Signes Françaiseחטיבה יסודי גיאוגרפיה