யார் [qui]

படங்களை காட்டுதல்
பிள்ளை
சிறுவன்
ஆசிரியை
ஆசிரியர்
தலைமை ஆசிரியர்
தோட்டக்காரர்
மாணவர்
நண்பி
ஆசிரியர்
பள்ளி தலைமையுடன் சந்திப்பு
நிகழ்த்துனர்
பள்ளி செவிலியர்
குழந்தை பாதுகாவளர்
சிறுமி
நண்பன்
ஆசிரியை
நிகழ்த்துனர்
தோட்டக்காரம்மா
கல்வி உதவியாளர்
பள்ளி செவிலியர்
நர்சரி நிபுணர்
நர்சரி இயக்குனர்
நர்சரி இயக்குனர்
உயர்நிலைப் பள்ளியை நடத்தும் பள்ளி நிர்வாக அதிகாரி
உயர்நிலைப் பள்ளியை நடத்தும் பள்ளி நிர்வாக அதிகாரி
மேற்பார்வையாளர்
ஆசிரியர்
ஆசிரியை
கல்லூரி அதிபர்
கல்லூரிப் பொறுப்பாளர்
கல்லூரி (பெண்) அதிபர்
(பெண்)மேற்பார்வையாளர்
பள்ளி துணை முதல்வர்
மாணவர் பிரதிநிதி
பெற்றோர் பிரதிநிதி
சமூக சேவகர்
நண்பர்கள்
சிறுமிகள்
சிறுவர்கள்
பள்ளி நூலகத்தில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்
பள்ளி கூட்டுறவானது வகுப்பின் செயல்பாட்டு வரவுசெலவுத் திட்டத்திற்கு கூடுதலாகப் பணத்தைச் சேகரிக்கிறது ஆகும் (பொருட்கள், வெளியூர் பயணங்கள் போன்றவற்றுக்கான பங்களிப்பு)
மாணவர்களுக்கு ஆர்வமுள்ள தொழில் அல்லது படிப்பின் அடிப்படையில் அவர்களின் கல்விப் பாதையைத் தேர்வுசெய்ய உதவுபவர்
பெற்றோரின் அதிகாரம் ( உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்)
ta domaineThème TA [theme][comportement] நடத்தைஅழைப்புகள் [invitations]ஆடைகள் [vetements]ஆரம்ப பள்ளி [Élémentaire]இடம் [locaux]உடல்நலம் [sante]உணர்ச்சிகள் [emotions]உணவு [repas]கணக்கு [mathematiques]கற்றல் [apprentissages]கல்லூரி [Collège]கல்வி சுற்றுலாக்கள் [sortiesscolaires]குடும்பம் [famille]செயல்பாடுகள் [activites]சேர்க்கைகள் [inscriptions]நிர்வாகம் [administratif]நிறங்கள் [couleurs]நேரங்கள் [horaires]பள்ளிப்பருவம் [Scolarité]பாடங்கள் [matieres]பிரஞ்சு [francais]புவியியல் பாடம் [geographie]பொருட்கள் [materiel]மழலைக்கல்வி [Petite enfance]மழலையர் வகுப்பு [Maternelle]மொழி [langues]யார் [qui]