அடுக்க​


Français ranger
Albanais me drejtu
Allemand aufräumen
Anglais organize
Arabe تنظيم
Chinois 整理
Espagnol ordenar
Grec τακτοποιώ
Hébreu לסדר
Italien riordinare
Portugais arrumar
Roumain a aranja
Russe прибирать
Soninké terebande
Turc sıralamak
Ukrainien складатиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு