அறிக்கை மற்றும் மதிப்பெண் அட்டை ( ஸ்கூல் ரிப்போர்ட்)


Français bulletin
Albanais deftese
Allemand Zeugnis
Anglais report card (US)
Arabe كشف النقاط
Chinois 成绩单
Espagnol boleta / boletin de notas
Grec έλεγχος προόδου
Hébreu ציונים
Italien pagella
Portugais Boletim escolar
Roumain catalog
Russe школьный табель
Turc karne
Ukrainien шкільний табельகல்லூரி பள்ளிப்பருவம்