Lexilala propozon një list me më shumë se 600 fjalë kyçe dhe shprehjët e zakonët në strukturat e fëmijeries të hershme dhe ne kontekstin shkollorë, perkthim ne më se 10 gjuhë.

Mundëni të degjoni secilin nga fjalët ne gjuhët e ndryshme dhe me gjeneru një hartë foto qe është i përbërë nga një ilustrim dhe shumë perkthime për të transmetuar një mesazh.

Pse këtë projekt ?

Ky projekt ndihmon për t’u integruar plotësisht prindëret në komunitetin arsimor cilado qoftë gjuha e tyre dhe promovon mundësi të barabarta për të gjith fëmijët përmes një komunikimi më të mirë ndërmjet prindërit dhe profesionistët e arsimit.