அளவீடு


Français mesurer
Allemand abmessen
Anglais to measure
Arabe قياسات
Chinois 测量
Espagnol medir
Grec μετράω
Hébreu למדוד
Italien misurare
Portugais medir
Roumain a măsura
Russe измерять
Soninké (na a) xense
Turc ölçmek
Ukrainien вимірюватиஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி