ஆசிரியர்


Français maître
Albanais mësuës
Allemand Lehrer
Anglais teacher
Arabe معلّم
Chinois 老师
Espagnol maestro
Grec δάσκαλος
Hébreu מורה
Italien maestro
Portugais professor
Roumain învățător
Russe учитель
Soninké xaranwudaana yugo
Turc öğretmen
Ukrainien вчитель початкової школиஆரம்ப பள்ளி மழலையர் வகுப்பு யார்