ஆறு மாத காலம்


Français semestre
Albanais simester
Allemand Semester
Anglais semester
Arabe فصل دراسي
Chinois 学期 6个月
Espagnol semestre
Grec τρίμηνο
Hébreu חציון
Italien semestre
Portugais semestre
Roumain semestru
Russe семестр
Turc dönem
Ukrainien семестрஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நேரங்கள்