இந்த வார்த்தைக்கு தமிழ்ச் சொல் இல்லை (ce mot n’existe pas en tamoul)


Français accorder
Albanais me i lidh/ me i përputhë
Allemand angleichen
Anglais to agree
Arabe اطباق
Chinois 配合
Espagnol acordar
Grec να συμφωνούν
Hébreu להתאים
Italien accordare
Portugais aplicar as regras de concordância
Roumain a acorda
Russe согласовать
Soninké (na a) gemundi
Turc uzlaştırmak
Ukrainien узгоджуватиஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு