இனவெறி


Français racisme
Albanais racizem
Allemand Rassismus
Anglais racism
Arabe عنصرية
Chinois 种族主义
Espagnol racismo
Grec ρατσισμός
Hébreu גזענות
Italien razzsimo
Portugais Racismo
Roumain rasism
Russe расизм
Turc ırkçılık
Ukrainien расизм
LSF   Langue des Signes Françaiseநடத்தை ஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு