இயலாமை


Français handicap
Albanais aftesi te kufizuara
Allemand Behinderung
Anglais Disability
Arabe إعاقة
Chinois 残疾
Espagnol discapacidad
Grec αναπηρία
Hébreu נכה
Italien handicap
Portugais deficiência
Roumain handicap
Russe инвалидность
Turc engel
Ukrainien інвалідністьஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு