உங்கள் குழந்தையை அழைத்துபோக வரவேண்டிய நேரம்


Français Vous venez chercher votre enfant à ?
Albanais po vini të merrni fëmijën juaj ?
Allemand Holen Sie ihr Kind ab ?
Anglais You pick up your child at
Arabe تأتون لإستعادة طفلكم على
Chinois 接孩子放学时间
Espagnol Debe venir a buscar a su niño a
Grec το παιδί στις
Hébreu אתה בא לקחת את הילד שלך?
Italien Venga a prendere suo figlio a
Portugais vem buscar o seu filho?
Roumain Veniți sa recuperați copilul la ora
Russe забираете своего ребёнка в …
Soninké xa ri gemmu xa renmun wa
Turc Çocuğunuzu saat kaçta alacaksınız?
Ukrainien Ви прийшли забрати вашу дитину?
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நேரங்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு