உட்காருவது


Français s'asseoir
Albanais me u ul
Allemand sich setzen
Anglais to sit
Arabe يجلس
Chinois
Espagnol sentarse
Grec κάθομαι
Hébreu לשבת
Italien sedersi
Portugais sentar-se
Roumain a se așeza
Russe Сидеть
Soninké (nan) taaxu
Turc oturmak
Ukrainien сідати/сістиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு